โปรแกรมบำบัดยาเสพติดของนาโคนอน สามารถจัดการกับปัญหาการติดยาเสพติดทุกรูปแบบ ผลจาการวิจัยพบว่า สองปีหลังจากจบหลักสูตร ผู้เข้าโปรแกรมนาโคนอน 70 – 75 % จะยังคงอยู่ในสภาวะที่ปลอดจากการใช้ยาเสพติด เมื่อเปรียบเทียบกับ 30 % หรือ ต่ำกว่าของโปรแกรมอื่น ๆ ที่ใช้กันอยู่

สำหรับผู้เสพติดนั้นจะเผชิญกับอุปสรรคมากหลาย ในขณะที่เขากำลังเดินทางออกจากความบ้าคลั่งของการเสพติด ปัญหาของเขาท่วมท้นจนทำให้ผู้ติดส่วนมากรับสภาวะที่เกิดขึ้นไม่ได้ และในที่สุดก็จะตกลงจากทางเดินนั้น และหันกลับไปหาสิ่งเสพติดใหม่อีกครั้ง

ความอยาก ความรู้สึกผิด และอาการซึมเศร้า เป็นอุปสรรคแรกที่เขาต้องเผชิญ ซึ่งเป็นไปได้ยากมากที่เขาจะหลุดพ้นจากสภาวะเหล่านี้ได้ จึงทำให้เขายังคงเป็นทาสของยา และสารเสพติดต่อไป

มร. ฮับบาร์ด ได้ใช้เวลาหลายปีในการวิจัย เพื่อค้นหาสาเหตุของการติดสารเสพติด และผลของการวิจัยค้นคว้าจึงทำให้เกิดโปรแกรม ซึ่งมีประสิทธิภาพในการทะลายกำแพงที่กั้นขวาง ไม่ให้ผู้ติดสารเสพติดเลิกได้ ผลลัพธ์ ก็คือ บุคคลเหล่านั้นสามารถหายจากสภาวะติดสารเสพติดได้โดยสิ้นเชิง และสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติอีกครั้ง การบำบัดฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติด ให้ออกมาจากการเป็นทาสของยาเสพติดด้วยเทคโนโลยีนี้ เปรียบเสมือนเป็นสิ่งมหัศจรรย์ก็ว่าได้ แต่อันที่จริงแล้วขั้นตอนของกรรมวิธีในการบำบัดนั้น ตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง ที่สามารถพิสูจน์ได้ในเชิงวิทยาศาสตร์